TURİSTİK VİZE İŞVERENLER İÇİN

•             Vize bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport ( 10 yıldan eski pasaportlar , yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır. ) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz

•             2 adet yeni çekilmiş ( son 6 ay içerisinde ) arka fon beyaz biometrik fotograf ( 35mm. – 45mm. Ebatlarında – Alın ve Çene arası Erkeklerde 36 mm. , Bayanlarda 32 mm. olmalıdır )

•             Eksiksiz doldurulmuş Almanya Vize Başvuru Formu ( Tarafımızdan doldurulmaktadır.)

•             Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler ( Uçak Rezervasyonu , Ödemesi yapılmış Konfirmeli Otel rezervasyonu, Eğer seyahat ziyaret amaçlı ise Almanya’da bulunan kişi veya kişilerden Belediye onaylı resmi davet mektubu orjinali )

•             Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Almanya konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış, seyahat detaylarını , vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe

•             Şirket İmza Sirküleri Fotokopisi

•             Şirket Vergi Levhası  Fotokopisi ve ya E-Vergi Levhası kaşeli

•             Bağlı olunan Odadan (Ticaret odası , Sanayi odası , Esnaf –Sanatkarlar , vs..)  Kayıt ve Faaliyet Belgesi ( Yeni tarihli ( son 3 ay içinde temin edilmiş Orjinal)

•             Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisİ ( Kuruluş , varsa adres değişikliği , ortaklık pay dağılımı )

•             Bağkur dökümü  ( www.turkiye.gov.tr )  ( Barkodlu )

•             Şirket Banka Hesabı (Şirketin hesaplarının bulunduğu banka veya bankalardan son 3 aya ait şirketin hesap hareketleri , bankadan kaşeli ve imzalı olarak alınmalıdır  , son halinde bakiye bulunmalıdır , mutlaka şirketin adın hesap adı kısmında yer almalıdır )

•             Şahsi banka hesap dökümleri (Son 3 aya ait bankadan kaşeli ve imzalı orijinal olarak alınmalıdır , son halinde bakiye bulunmalıdır )

•             Varsa ev tapusu , kredi kartı ekstreleri

•             Nüfus Cüzdan  fotokopisi

•             Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı( Tarafımızdan Yapılmaktadır )

•             Nüfus müdürlüğünden “Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ”(adres bildiren) alınmalıdır

•             Bu liste ; Standard evrak listesi olup , konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.