İŞ SEYAHATİ İŞVEREN İÇİN

              

• Vize bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport ve pasaportun resimli ve damgalı tüm sayfalarının fotokopileri (10 yıldan eski pasaportlar,yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır) Eski pasaportunuz var ise,eski pasaportunuzun aslı ve resimli,damgalı tüm sayfalarının fotokopisi       

• 2 adet yeni çekilmiş(son 6 ay içerisinde) arka fon beyaz biometrik fotograf (50x50 ebatlarında)

• Eksiksiz doldurulmuş ABD Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır)                        

• Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler (Uçak rezervasyonu,ödemesi yapılmış konfirmeli otel rezervasyonu,ticari davet mektubu)          

• ticari davetiye (davet edilen kişinin isim ve soyismine düzenlenmiş olmalı,fuar,toplantı,seminer vs.başlangıç ve bitiş tarihleri ile davet eden kuruluşun ticari ünvanı ve açık adresi belirtilmeli,davetiye kaşeli ve imzalı olmalıdır)

• Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak,ABD konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış,seyahat detaylarını,vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe.          

• Şirket İmza Sirküleri Fotokopisi

• Şirket Vergi Levhası Fotokopisi veya kaşeli E-Vergi Levhası(vergi levhası matrahsız ise,şirket sahibinin,SGK’dan alınmış,barkodlu 4-A hizmet dökümü) 

• Bağlı olunan odadan(Ticaret Odası,Sanayi Odası,Esnaf Sanatkarlar vs) Kayıt ve Faliyet Belgesi (son 3 aylık ve aslı olmalıdır )                  

• Şirket Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi(kuruluş,varsa adres değişikliği,ortaklık pay dağılımı gözükmelidir)

• Şirket banka hesap dökümü (Şirketin hesaplarının bulunduğu banka veya bankalardan,son 3 aya ait, şirketin hesap hareketleri bankadan kaşeli,imzalı ve ekinde bankanın imza sirküleri alınmalıdır.En az 4.000 TL güncel bakiye bulunmalıdır)               

• Şahsi banka hesap dökümleri ve kredi kartı ekstresi (Son 3 aya ait, hesap hareketleri bankadan kaşeli,imzalı ve ekinde bankanın imza sirküleri alınmalıdır.Banka hesabında en az 4.000 TL güncel bakiye bulunmalı     

• Varsa ev tapusu,araç ruhsatı 

• Nüfus cüzdan fotokopisi

• Seyahat süresini kapsayan 30.000 Euro Teminatlı seyahat sağlık sigortası (tarafımızdan yapılmaktadır )            

• Nüfus Müdürlüğü’nden,adres bildiren tam vukuatlı nüfus kayıt örneği(anne,baba ve kardeşler,evlenme veya boşanma durumları,değişen soyadlar gözükmelidir)                         

• Bu liste standart evrak listesi olup,konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.