TURİSTİK VİZE İŞVERENLER İÇİN

• Vize bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport ve pasaportun resimli ve damgalı tüm sayfalarının fotokopileri (10 yıldan eski pasaportlar,yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır) Eski pasaportunuz var ise,eski pasaportunuzun aslı ve resimli,damgalı tüm sayfalarının fotokopisi       

• Son 6 ay içerisinde çekilmiş,2 adet  arka fon beyaz biometrik fotograf(35x45 ebatlarında) 

• Eksiksiz doldurulmuş Hollanda Vize Başvuru Formu ( Tarafımızdan doldurulmaktadır.)

• Uçak ve  Otel rezervasyonu (tarafımızdan yapılmaktadır).Eğer seyahat ziyaret amaçlı ise;Hollanda’da bulunan kişilerden davet yazısı,davet eden kişilerin pasaport ve oturum izni fotokopisi,davet eden kişinin son 3 aylık gelir belgesi.             

• Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak Hollanda konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış,seyahat detaylarını, vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe

• Şirket İmza Sirküleri Fotokopisi

• Şirket Vergi Levhası Fotokopisi (Vergi levhası matrahsız ise,şirket sahibinin SGK 4-A Hizmet Dökümü)

• Bağlı olunan Odadan,son 3 ayda alınmış,(Ticaret Odası,Sanayi odası,Esnaf Sanatkarlar)Kayıt ve Faaliyet Belgesi asılları

• Şirket Ticaret Sicil Gazetesi  Fotokopisi ( Kuruluş ,varsa adres değişikliği,ortaklık pay dağılımı görülmelidir.)

• Şirket Banka Hesabı (son 3 aylık,kaşeli, imzalı ve bankanın imza sirküleri olan,üzerinde şirketin isminin yazdığı,en az 4.000 TL bakiyeli hesap dökümleri )

• Şahsi Banka Hesap Dökümü (son 3 aylık,kaşeli, imzalı ve bankanın imza sirküleri olan,üzerinde şirketin isminin yazdığı,en az 4.000 TL bakiyeli hesap dökümleri )

• Nüfus cüzdan  fotokopisi

• Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı(Tarafımızdan Yapılmaktadır )

• Nüfus Müdürlüğü’nden,adres bildiren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

• Bu liste ; Standard evrak listesi olup , konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir