İŞ SEYAHATİ İŞVEREN İÇİN

•             Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport ( 10 yıldan eski pasaportlar , yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır. ) Eski pasaportunuz var ise onu da ibraz ediniz

•             2 adet yeni çekilmiş ( son 6 ay içerisinde ) arka fon beyaz biometrik fotograf ( 35mm. – 45mm. Ebatlarında )

•             Eksiksiz doldurulmuş İngiltere Vize Bilgi Formu ( Acentamızdan talep ediniz )

•             Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler ( Uçak Rezervasyonu , Otel rezervasyonu )

•             Eğer seyahat ziyaret amaçlı ise İngiltere’de bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenmektedir

•             İNGİLİZCE DAVET YAZISI

•             PASAPORT FOTOKOPİLERİ ( İNGİLİZ VATANDAŞI DEĞİLLERSE OTURUM İZNİ FOTOKOPİSİ )

•             SON 3 AYLIK MAAŞ BORDROSU ( EĞER İŞ SAHİBİ İSE SON3 AYLIK BANKA HESAP HAREKETİ )

•             EVLERİNE AİT 2 ADET FATURA ( ELEKTRİK , SU , VS. )

•             Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İngiltere konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış, seyahat detaylarını , vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe - İNGİLİZCE

•             Şirket İmza Sirküleri Fotokopisi

•             Şirket Vergi Levhası  Fotokopisi ve ya E-Vergi Levhası kaşeli

•             Bağlı olunan Odadan ( Ticaret odası , Sanayi odası , Esnaf –Sanatkarlar , vs.. )  Kayıt ve Faaliyet Belgesi ( Yeni tarihli ( son 3 ay içinde temin edilmiş Fotokopi )

•             Şirket Ticaret Sicil Gazetesi ( Kuruluş , varsa adres değişikliği , ortaklık pay dağılımı ) , Fotokopisi

•             Şirket Banka Hesabı ( Şirketin hesaplarının bulunduğu banka veya bankalardan son 3 aya ait şirketin hesap hareketleri , bankadan kaşeli ve imzalı olarak alınmalıdır , son halinde bakiye bulunmalıdır , mutlaka şirketin adın hesap adı kısmında yer almalıdır )

•             Şahsi Banka Hesabı ( Şirketin hesaplarının bulunduğu banka veya bankalardan son 3 aya ait hesap hareketleri , bankadan kaşeli ve imzalı olarak alınmalıdır , mutlaka kişinin adı hesap adı kısmında yer almalıdır )

•             Varsa ev tapusu , kredi kartı ekstreleri

•             Nüfus cüzdan  fotokopisi

•             Nüfus müdürlüğünden “Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ” (adres bildiren)

•             Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı( Tarafımızdan Yapılmaktadır – İsteğe bağlıdır )

•             Bu liste ; Standard evrak listesi olup , konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.