TURİSTİK VİZE ÇALIŞANLAR İÇİN

• Vize bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport ve pasaportun resimli ve damgalı tüm sayfalarının fotokopileri (10 yıldan eski pasaportlar,yırtık ve yıpranmış pasaportlar işleme alınmamaktadır) Eski pasaportunuz var ise,eski pasaportunuzun aslı ve resimli,damgalı tüm sayfalarının fotokopisi

• Son 6 ay içerisinde çekilmiş,2 adet  arka fon beyaz biometrik fotograf(35X45 ebatlarında)

• Eksiksiz doldurulmuş İngiltere Vize Bilgi Formu ( Acentamızdan talep ediniz )

• Seyahat detaylarını kanıtlayıcı belgeler ( Uçak Rezervasyonu , Otel rezervasyonu )

• Eğer seyahat ziyaret amaçlı ise: İngiltere’de bulunan kişilerden İngilizce Davet Yazısı (davet  tarihini,hangi tarihler arasında olduğunu,kalınacak yerin açık adresini,seyahat süresince masrafların kim tarafından karşılanacağını belirtmesi gerekmektedir),Pasaport Fotokopileri ( İngiltere Vatandaşı değillerse oturum izni fotokopileri ),Son 3 aylık maaş bordrosu (Eğer iş sahibi ise son 3 aylık banka hesap dökümü ), Evlerine ait 2 adet fatura (elektrik,su vs. )

• Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak,İngiltere konsolosluğu vize departmanına hitaben İngilizce yazılmış,şirkette çalışma süresi,hangi pozisyon ve ünvanda çalıştığı,seyahat detaylarını,vize talebini ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten izin yazısı.

• SSK işe giriş bildirgesi Fotokopisi          

• Son 4 aylık maaş bordrosu (Kaşeli-imzalı)        

• SGK’dan alınmış,barkodlu 4-A hizmet dökümü              

• Şirket İmza Sirküleri Fotokopisi            

• Şirket Vergi Levhası Fotokopisi veya kaşeli E-Vergi Levhası(vergi levhası matrahsız ise,şirket sahibinin,SGK’dan alınmış,barkodlu 4-A hizmet dökümü) 

• Bağlı olunan odadan(Ticaret Odası,Sanayi Odası,Esnaf Sanatkarlar vs) Kayıt ve Faliyet Belgesi (son 3 ay içinde temin edilmiş Orijinal belge olmalıdır 

• Şirket Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi(kuruluş,varsa adres değişikliği,ortaklık pay dağılımı gözükmelidir)         

• Şahsi banka hesap dökümleri ve kredi kartı ekstresi (Son 3 aya ait, hesap hareketleri bankadan kaşeli,imzalı ve ekinde bankanın imza sirküleri alınmalıdır.Banka hesabında en az 4.000 TL güncel bakiye bulunmalıdır)              

• Varsa ev tapusu,araç ruhsatı                 

• Nüfus cüzdan  fotokopisi

• Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı Aile Nüfus Örneği (adres bildiren)

• Bu liste ; Standard evrak listesi olup , konsolosluk gerekli gördüğünde ek evrak talep edebilir.